Wednesday, September 9, 2009

केवी खड्काको हत्या भएकोमा घोर भर्त्सना गर्दै विभिन्न राजनैतिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् । जुन यस प्रकार छन् ।


No comments:

Post a Comment