Friday, April 29, 2011

Gazal

भाषा नै हो नेपाली जन
भेषभुषा नै हो नेपाली पन


जहाँ जे जस्तो आवस्थामा रहेpani
स्वभीमान नै हो नेपाली धन


बाँच्छ जय स्वभीमान असल नागरीकमा
देश नै हो जन धनको नेपाली मन





More http://www.facebook.com/arjunjourno/posts/217806861563234?notif_t=feed_comment

No comments:

Post a Comment