Thursday, October 21, 2010

गजल

गरीब छु धनीहरुले नुन लाटो भन्ठाने ।
मै माथि चढेर आफुखुशि बाटो भन्ठाने ।

म भने एक छाक मेरो परिवारको निम्ति,
आधा म, आधा साहु भन्दा साटो भन्ठाने ।

कुन अन्न हो कुन भुस हो चिन्दैन् धनी,
मेरै पसिनालाई उनीहरुले माटो भन्ठाने ।

संसारनै विचित्रको छ, कहाँ के हुदैन,
सुख दुख मात्र भन्दै फाटो भन्ठाने ।

छरिएको मनलाई बुटुलेर माला बनाउँ
द्धन्द्रव पछि शान्ति ल्याउँदा काटो भन्ठाने ।


Source   Nepaligajalharu
No comments:

Post a Comment